author Image

Hva er optimal takvinkel på solcellepanel?