author Image

Hvilke konsekvenser vil corona-viruset få på solcelle-industrien i Norge?